Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
MD001B - Đèn Đường Led Dạng Bầu Dục

MD001B - Đèn Đường Led Dạng Bầu…

MD001B - Đèn Đường Led Dạng Bầu Dục..

Liên hệ
MD001V - Đèn Đường Led Dạng Vợt
MD01 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn

MD01 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng…

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn MD01Dòng Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn MD01 sử dụng LED SMD siêu sáng, sản phẩm được thiết kế tha..

Liên hệ
MD02 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông

MD02 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng…

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông MD02Dòng Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông MD02 sử dụng LED SMD siêu sáng, sản phẩm đư..

Liên hệ
MD03 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Trung Tính

MD03 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Trung…

MD03 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Trung Tính Thông số kỹ thuật MD03 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Trung Tính ST..

Liên hệ
MD04 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Trung Tính

MD04 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Trung…

MD04 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Trung Tính Thông số kỹ thuật MD04 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Trung Tính  ..

Liên hệ
MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu

MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi…

MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu STT ..

Liên hệ
MD06 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Đổi Màu

MD06 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Đổi…

MD06 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD06 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Đổi Màu ..

Liên hệ
MD07 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Có Dimmable

MD07 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Có…

MD07 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Có Dimmable Thông số kỹ thuật MD07 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Có Dimmable ..

Liên hệ
MD08 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Có Dimmable

MD08 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Có…

MD08 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Có Dimmable Thông số kỹ thuật MD08 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông Có Dimmable ..

Liên hệ
MD100 - Led Dây 5730

MD100 - Led Dây…

MD100 - Led Cuộn 5730 Thông số kỹ thuật MD100 - Led Cuộn 5730 MD100 - Led Cuộn 5730 Giá bán Đơn màu Nhiều màu Giắc cắm..

Liên hệ
MD101 - Đui Thả Đồng

MD101 - Đui Thả…

MD101 - Đui Thả Đồng Thông số kỹ thuật MD101 - Đui Thả Đồng STT Tên sản phẩm 1 MD101 - Đui Thả Đồng ..

Liên hệ
MD102 - Nguồn Led Dây 100m 5050
MD106 - Đèn pha led

MD106 - Đèn pha…

MD106 - Đèn pha led Thông số kỹ thuật MD106 - Đèn pha led STT THÔNG SỐ 20w 30w 50w 100w 150w 200w 250w 2 Chất liệu t..

Liên hệ
MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đổi Màu

MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đổi…

MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đổi Màu STT THÔNG SỐ 3w ..

Liên hệ
MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đơn Màu

MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đơn…

MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đơn Màu Thông số kỹ thuật MD11 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Trắng Đơn Màu STT THÔNG SỐ 3w..

Liên hệ
MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đổi Màu

MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đổi…

MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đổi Màu STT THÔNG SỐ ..

Liên hệ
MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đơn Màu

MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đơn…

MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đơn Màu Thông số kỹ thuật MD12 - Đèn Led Âm Trần Mũ Viền Vàng Đơn Màu STT TH&Oc..

Liên hệ
MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Trắng Đổi Màu

MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền…

MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Trắng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Trắng Đổi Màu STT ..

Liên hệ
MD14 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Vàng Đổi Màu

MD14 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền…

MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Vàng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Vàng Đổi Màu ..

Liên hệ
MD15 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Trắng Đổi Màu

MD15 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Trắng…

MD15 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Trắng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD15 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Trắng Đổi Màu STT THÔNG SỐ ..

Liên hệ
MD16 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Vàng Đổi Màu

MD16 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Vàng…

MD16 - Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Vàng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD16 Đèn Led Âm Trần Đế Đen Viền Vàng Đổi Màu STT ..

Liên hệ
MD17 - Đèn Led Panel Tấm Vuông

MD17 - Đèn Led Panel Tấm…

MD17 - Đèn Led Panel Tấm Vuông Thông số kỹ thuật MD17 - Đèn Led Panel Tấm Vuông STT THÔNG SỐ 36w 48w 1 Kích thước ..

Liên hệ
MD18 - Đèn Led Panel Tấm Chữ Nhật

MD18 - Đèn Led Panel Tấm Chữ…

MD18 - Đèn Led Panel Tấm Chữ Nhật Thông số kỹ thuật MD18 - Đèn Led Panel Tấm Chữ Nhật STT THÔNG SỐ 36w 48w 80w 1 Kích thước..

Liên hệ
MD19 - Đèn Led Âm Trần COB

MD19 - Đèn Led Âm Trần…

MD19 - Đèn Led Âm Trần COB Thông số kỹ thuật MD19 - Đèn Led Âm Trần COB STT THÔNG SỐ 3w 7w 10w 15w 1 Lỗ Kho&eacut..

Liên hệ
MD20 - Đèn Led Âm Trần COB Trung Tính

MD20 - Đèn Led Âm Trần COB Trung…

MD20 - Đèn Led Âm Trần COB Trung Tính Thông số kỹ thuật MD20 - Đèn Led Âm Trần COB Trung Tính STT THÔNG SỐ 7w 10w 1 Lỗ Khoét..

Liên hệ
MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch

MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt…

MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch Thông số kỹ thuật MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch STT THÔNG SỐ 3w 7w 7w (4000K) 9w 12w ..

Liên hệ
MD22 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch Trung Tính

MD22 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch Trung…

MD22 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch Trung Tính Thông số kỹ thuật MD22 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch Trung Tính STT THÔNG SỐ 7w (4000K) ..

Liên hệ
MD23 - Đèn Led Âm Trần Lon Gsun

MD23 - Đèn Led Âm Trần Lon…

MD23 - Đèn Led Âm Trần Lon Gsun Thông số kỹ thuật MD23 - Đèn Led Âm Trần Lon Gsun STT THÔNG SỐ 7w 9w 12w 1 Lỗ Kho&eacu..

Liên hệ
MD24 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi - Ba Có Tản Nhiệt

MD24 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi - Ba Có Tản…

MD24 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi - Ba Có Tản Nhiệt Thông số kỹ thuật MD24 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi - Ba Có Tản Nhiệt STT Loại ..

Liên hệ
MD25 - Đèn Led Âm Trần Viền Nhiều Màu Có Remote

MD25 - Đèn Led Âm Trần Viền Nhiều Màu Có…

MD25 - Đèn Led Âm Trần Viền Nhiều Màu Có Remote Thông số kỹ thuật MD25 - Đèn Led Âm Trần Viền Nhiều Màu Có Remote STT TH&Ocir..

Liên hệ
MD26 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Trung Tính Viền Trắng

MD26 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Trung Tính…

MD26 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Trung Tính Viền Trắng Thông số kỹ thuật MD26 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Trung Tính Viền Trắng STT ..

Liên hệ
MD27 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Vàng

MD27 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền…

MD27 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Vàng Thông số kỹ thuật MD27 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Vàng STT THÔNG SỐ ..

Liên hệ
MD29 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh Dương

MD29 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh…

MD29 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh Dương Thông số kỹ thuật MD29 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh Dương STT THÔNG SỐ 3..

Liên hệ
MD30 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh Lá

MD30 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh…

MD30 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh Lá Thông số kỹ thuật MD30 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Xanh Lá STT THÔNG S..

Liên hệ
MD31 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Tím

MD31 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền…

MD31 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Tím Thông số kỹ thuật MD31 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền Tím STT THÔNG SỐ 3..

Liên hệ
MD32 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền 3 Màu

MD32 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền 3…

MD32 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền 3 Màu Thông số kỹ thuật MD32 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Viền 3 Màu STT THÔNG SỐ ..

Liên hệ
MD33 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Nhiều Màu Có Remote

MD33 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Nhiều Màu Có…

MD33 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Nhiều Màu Có Remote Thông số kỹ thuật MD33 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Nhiều Màu Có Remote STT THÔNG SỐ 3..

Liên hệ
MD34 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Vàng

MD34 - Đèn Led Ốp Nổi Viền…

MD34 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Vàng Thông số kỹ thuật MD34 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Vàng STT THÔNG SỐ 3w+2 6w+3 12w+4 18w+6 24w..

Liên hệ
MD35 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Dương

MD35 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Dương…

MD35 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Dương  Thông số kỹ thuật MD35 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Dương  STT THÔNG SỐ 3w+2 6w+3 12w+4 18w+..

Liên hệ
MD36 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Lá

MD36 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh…

MD36 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Lá Thông số kỹ thuật MD36 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Xanh Lá STT THÔNG SỐ 3w+2 6w+3 12w+4 18w+6 ..

Liên hệ
MD37 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Tím

MD37 - Đèn Led Ốp Nổi Viền…

MD37 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Tím Thông số kỹ thuật MD37 - Đèn Led Ốp Nổi Viền Tím STT THÔNG SỐ 3w+2 6w+3 12w+4 18w+6 24w+1..

Liên hệ
MD38 - Đèn Led Ốp Nổi Viền 3 Màu

MD38 - Đèn Led Ốp Nổi Viền 3…

MD38 - Đèn Led Ốp Nổi Viền 3 Màu Thông số kỹ thuật MD38 - Đèn Led Ốp Nổi Viền 3 Màu STT THÔNG SỐ 18w+6 24w+12 1 Lỗ Kho&ea..

Liên hệ
MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn

MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn…

MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn  Thông số kỹ thuật MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn  STT THÔNG SỐ 6w 12w ..

Liên hệ
MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Vuông

MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện…

MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Vuông Thông số kỹ thuật MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Vuông STT THÔNG SỐ 6w 12w 18w 2..

Liên hệ
MD41 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Trung Tính

MD41 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Trung…

MD41 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Trung Tính Thông số kỹ thuật MD41 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Trung Tính STT THÔNG SỐ 6w 12w 18..

Liên hệ
MD42 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Trung Tính

MD42 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Trung…

MD42 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Trung Tính Thông số kỹ thuật MD42 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Trung Tính STT THÔNG SỐ 6w 12w 18..

Liên hệ
MD43 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Có Dimmable Điều Chỉnh Sáng Tối

MD43 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Có Dimmable Điều…

MD43 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Có Dimmable Điều Chỉnh Sáng Tối Thông số kỹ thuật MD43 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Có Dimmable Điều Chỉnh Sáng Tối ..

Liên hệ
MD44 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Có Dimmable Điều Chỉnh Sáng Tối

MD44 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Có Dimmable…

MD44 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Có Dimmable Điều Chỉnh Sáng Tối Thông số kỹ thuật MD44 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Có Dimmable Điều Chỉnh Sáng Tối ..

Liên hệ
MD45 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Đổi Màu

MD45 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Đổi…

MD45 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD45 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Đổi Màu STT THÔNG SỐ 6W 12W 18W 24W 1 Kí..

Liên hệ
MD46 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Đổi Màu

MD46 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Đổi…

MD46 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD46 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Đổi Màu STT THÔNG SỐ 6W 12W 18W 24W 1 Kí..

Liên hệ
MD47 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Mặt 3D

MD47 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Mặt…

MD47 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Mặt 3D Thông số kỹ thuật MD47 - Đèn Led Ốp Nổi Tròn Mặt 3D STT THÔNG SỐ 6w 12w 18w 24w 1 ..

Liên hệ
MD48 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Mặt 3D

MD48 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Mặt…

MD48 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Mặt 3D Thông số kỹ thuật MD48 - Đèn Led Ốp Nổi Vuông Mặt 3D STT THÔNG SỐ 6w 12w 18w 24w 1 ..

Liên hệ
MD49 - Đèn Pha Led Xám

MD49 - Đèn Pha Led…

MD49 - Đèn Pha Led Xám STT Đèn pha Led Xám (trắng, vàng) 1 10w 2 20w 3 30w 4 50w 5 70w 6 100w 7 150w 8 200w ..

Liên hệ
MD51 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng Lowbay

MD51 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng…

MD51 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng Lowbay Thông số kỹ thuật MD51 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng Lowbay STT THÔNG SỐ 30w 50w 70w..

Liên hệ
MD52 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng Hibay

MD52 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng…

MD52 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng Hibay Thông số kỹ thuật MD52 - Đèn Led Chóa Nhà xưởng Hibay STT THÔNG SỐ 100w 150w 200..

Liên hệ
MD53 - Đui Thả Nhựa E27

MD53 - Đui Thả Nhựa…

MD53 - Đui Thả Nhựa E27 Thông số kỹ thuật MD53 - Đui Thả Nhựa E27 STT Tên sản phẩm MD53 Đui thả nhựa E27 ..

Liên hệ
MD54 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi

MD54 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi…

MD54 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi  Báo giá MD54 - Đèn Led Âm Trần COB Đôi  STT Tên sản phẩm Quy cách MD -54 ..

Liên hệ
MD55 - Mắt Đèn Pha Led

MD55 - Mắt Đèn Pha…

MD55 - Mắt Đèn Pha Led Báo giá sản phẩm : MD55 - Mắt Đèn pha Led STT Tên sản phẩm Watt MD55 Mắt Đèn Pha Led 10W 20W 30W 50W ..

Liên hệ
MD56 - Nguồn Đèn Pha Led

MD56 - Nguồn Đèn Pha…

MD56 - Nguồn Đèn Pha Led Báo giá sản phẩm:  MD56 - Nguồn Đèn Pha Led STT Tên sản phẩm Watt MD56 Nguồn Đèn Pha Led 10W 20W ..

Liên hệ
MD57 - Đui Cảm Biến E27

MD57 - Đui Cảm Biến…

MD57 - Đui Cảm Biến E27 Thông số kỹ thuật MD57 - Đui Cảm Biến E27 STT Tên sản phẩm MD -57 Đui Cảm Biến E27 ..

Liên hệ
MD58 - Nguồn Led Âm Trần Siêu Mỏng - Ốp Nổi

MD58 - Nguồn Led Âm Trần Siêu Mỏng - Ốp…

MD58 - Nguồn Led Âm Trần Siêu Mỏng - Ốp Nổi Thông số kỹ thuật MD58 - Nguồn Led Âm Trần Siêu Mỏng - Ốp Nổi STT THÔNG SỐ 4w-7w 8w-12w 12..

Liên hệ
MD61 - Rọi Ray Led

MD61 - Rọi Ray…

MD61 - Rọi Ray Led Thông số kỹ thuật MD61 - Rọi Ray Led STT THÔNG SỐ 3W 7W 12W 1 Điện Áp  85 – 265 V  85 &ndash..

Liên hệ
MD62 - Rọi Ngồi Led

MD62 - Rọi Ngồi…

MD62 - Rọi Ngồi Led Thông số kỹ thuật MD62 - Rọi Ngồi Led STT THÔNG SỐ 3W 7W 12W 1 Điện Áp  85 – 265 V  85 &nda..

Liên hệ
MD63 - Rọi Ray Led Trung Tính

MD63 - Rọi Ray Led Trung…

MD63 - Rọi Ray Led Trung Tính Thông số kỹ thuật MD63 - Rọi Ray Led Trung Tính STT THÔNG SỐ 7W 12W 1 Điện Áp  85 &ndash..

Liên hệ
MD64 - Rọi Ray Led COB Trung Tính

MD64 - Rọi Ray Led COB Trung…

MD64 - Rọi Ray Led COB Trung Tính Thông số kỹ thuật MD64 - Rọi Ray Led COB Trung Tính Tên sản phẩm THÔNG SỐ 30W MD64 - Rọi Ray Led COB Trun..

Liên hệ
MD65 - Rọi Ray Led 9001 Trung Tính

MD65 - Rọi Ray Led 9001 Trung…

MD65 - Rọi Ray Led 9001 Trung Tính Thông số kỹ thuật MD65 - Rọi Ray Led 9001 Trung Tính Tên sản phẩm THÔNG SỐ 20W 30W MD65 - Rọi Ray L..

Liên hệ
MD66 - Rọi Ray Led COB 9001

MD66 - Rọi Ray Led COB…

MD66 - Rọi Ray Led COB 9001 Thông số kỹ thuật MD66 - Rọi Ray Led COB 9001 Tên sản phẩm THÔNG SỐ 20W 30W MD 66- Rọi Ray Led COB 9001 Điện &Aacut..

Liên hệ
MD67 - Rọi Ray Led COB

MD67 - Rọi Ray Led…

MD67 - Rọi Ray Led COB Thông số kỹ thuật MD67 - Rọi Ray Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 30W MD67 - Rọi Ray Led COB Điện Áp  85 &ndash..

Liên hệ
MD68 - Mã 001 - Rọi Ngồi Led COB

MD68 - Mã 001 - Rọi Ngồi Led…

MD68 - Mã 001- Rọi Ngồi Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Mã 001 - Rọi Ngồi Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 2..

Liên hệ
MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led COB

MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led…

MD68 - Mã 001- Rọi Ray Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 20W 30W M..

Liên hệ
MD68 - Rọi Ngồi Led COB

MD68 - Rọi Ngồi Led…

MD68 - Rọi Ngồi Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Rọi Ngồi Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 20W MD68 - Rọi Ngồi Led COB ..

Liên hệ
MD68 - Rọi Ray Led COB

MD68 - Rọi Ray Led…

MD68 - Rọi Ray Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Rọi Ray Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 20W MD68 - Rọi Ray Led COB Điện Áp ..

Liên hệ
MD70 - Khớp Nối Thanh Ray Led

MD70 - Khớp Nối Thanh Ray…

MD70 - Khớp Nối Thanh Ray Led Thông số kỹ thuật MD70 - Khớp Nối Thanh Ray Led Tên sản phẩm Phân Loại MD70 - Khớp Nối Thanh Ray Led Khớp Thẳng, L Khớp Thẳng, L ..

Liên hệ
MD70 - Thanh Ray Led 1,5m

MD70 - Thanh Ray Led…

MD70 - Thanh Ray Led 1,5m Thông số kỹ thuật MD70 - Thanh Ray Led 1,5m STT Tên sản phẩm 1 MD70 - Thanh Ray Led 1,5m ..

Liên hệ
MD70 - Thanh Ray Led 1m

MD70 - Thanh Ray Led…

..

Liên hệ
MD71 - Đèn Tuýp Led T5

MD71 - Đèn Tuýp Led…

MD71 - Đèn Tuýp Led T5 Thông số kỹ thuật MD71 - Đèn Tuýp Led T5 STT THÔNG SỐ 5W 9W 14W 18W 1 Chiều dài ..

Liên hệ
MD72 - Đèn Tuýp Led T8

MD72 - Đèn Tuýp Led T8…

MD72 - Đèn Tuýp Led T8 Thông số kỹ thuật MD72 - Đèn Tuýp Led T8  STT THÔNG SỐ 9W 25W 1 Chiều dài 0.6m ..

Liên hệ
MD73 - Đèn Tuýp Led T8 Thủy Tinh

MD73 - Đèn Tuýp Led T8 Thủy…

MD73 - Đèn Tuýp Led T8 Thủy Tinh Thông số kỹ thuật MD73 - Đèn Tuýp Led T8 Thủy Tinh STT THÔNG SỐ 12W 25W 1 Chiều dà..

Liên hệ
MD76 - Đèn Tuýp Led Đôi Bán Nguyệt

MD76 - Đèn Tuýp Led Đôi Bán…

MD76 - Đèn Tuýp Led Đôi Bán Nguyệt Thông số kỹ thuật MD76 - Đèn Tuýp Led Đôi Bán Nguyệt STT THÔNG SỐ 24W 44W ..

Liên hệ
MD77 - Máng Đèn Led

MD77 - Máng Đèn…

MD77 - Máng Đèn Led Thông số kỹ thuật MD77 - Máng Đèn Led STT THÔNG SỐ 0.6m 1.2m 1 Xuất xứ  P.R.C  P...

Liên hệ
MD78 - Led Thanh Nhôm

MD78 - Led Thanh…

MD78 - Led Thanh Nhôm Thông số kỹ thuật MD78 - Led Thanh Nhôm STT MÃ HÀNG 5050 5630 4014 7020 1 Xuất xứ  P.R...

Liên hệ
MD79 - Led Dây Dán 5m 5050

MD79 - Led Dây Dán 5m…

MD79 - Led Dây Dán 5m 5050 STT Led dây dán 5m 5050 Trắng, vàng ko keo Trắng vàng có keo Đổi 7 màu ko keo Đổi 7 m&agr..

Liên hệ
MD79 - Nguồn Tổ Ong 12v - 24v

MD79 - Nguồn Tổ Ong 12v -…

MD79 - Nguồn Tổ Ong 12v - 24v STT MD79 - Nguồn Tổ Ong 12v - 24v 5A 10A 15A 20A 30A 40A 1 Xuất xứ  P.R.C  P.R.C  P.R...

Liên hệ
MD80 - Đèn Led Sao Băng

MD80 - Đèn Led Sao…

MD80 - Đèn Led Sao Băng STT THÔNG SỐ 0.6m 0.8m 1m 1 Xuất xứ  P.R.C  P.R.C  P.R.C 2 Bảo hành ..

Liên hệ
MD81 - Đèn Led Âm Đất

MD81 - Đèn Led Âm…

MD81 - Đèn Led Âm Đất ..

Liên hệ
MD82 - Đèn Led Âm Nước

MD82 - Đèn Led Âm…

MD82 - Đèn Led Âm Nước..

Liên hệ
MD84 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Không Râu

MD84 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Không…

MD84 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Không Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD84 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Không Râu Watt ..

Liên hệ
MD85 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Có Râu

MD85 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Có…

MD85 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Có Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD85 - Đèn Led Bóng Trụ E14 3W Có Râu Watt 3W ..

Liên hệ
MD86 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Không Râu

MD86 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Không…

MD86 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Không Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD86 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Không Râu Watt ..

Liên hệ
MD87 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Có Râu

MD87 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Có…

MD87 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Có Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD87 - Đèn Led Bóng Trụ E27 3W Có Râu Watt 3W ..

Liên hệ
MD88 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Không Râu

MD88 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Không…

MD88 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Không Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD88 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Không R&a..

Liên hệ
MD89 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Có Râu

MD89 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Có…

MD89 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Có Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD89 - Đèn Led Bóng Tháp E14 3W Có Râ..

Liên hệ
MD90 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Không Râu

MD90 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Không…

MD90 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Không Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD90 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Không R&a..

Liên hệ
MD91 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Có Râu

MD91 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Có…

MD91 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Có Râu Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD91 - Đèn Led Bóng Tháp E27 3W Có Râ..

Liên hệ
MD92 - Bóng Trái Chanh Kín Nước E27

MD92 - Bóng Trái Chanh Kín Nước…

MD92 - Bóng Trái Chanh Kín Nước E27 Tên sản phẩm THÔNG SỐ MD92 - Bóng Trái Chanh Kín Nước E27 Watt 3W Xuất xứ ..

Liên hệ
MD93 - Đèn Led Nấm Búp

MD93 - Đèn Led Nấm…

MD93 - Đèn Led Nấm Búp Thông số kỹ thuật MD93 - Đèn Led Nấm Búp STT THÔNG SỐ 5W 7W 9W 12W 1 Điện Áp ..

Liên hệ
MD94 - Bóng Nấm Kín Nước - Nhựa

MD94 - Bóng Nấm Kín Nước -…

MD94 - Bóng Nấm Kín Nước - Nhựa Thông số kỹ thuật MD94 - Bóng Nấm Kín Nước - Nhựa STT THÔNG SỐ 5W 9W 13W 18W 28W 40W ..

Liên hệ
MD95 - Đèn Led Chén Ghim

MD95 - Đèn Led Chén…

MD95 - Đèn Led Chén Ghim Thông số kỹ thuật MD95 - Đèn Led Chén Ghim STT THÔNG SỐ 3W 1 Điện Áp  85 – 265..

Liên hệ
MD96 - Bóng Nấm Kín Nước - Nhôm

MD96 - Bóng Nấm Kín Nước -…

MD96 - Bóng Nấm Kín Nước - Nhôm Thông số kỹ thuật MD96 - Bóng Nấm Kín Nước - Nhôm STT THÔNG SỐ 5W 10W 14W 18W ..

Liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
MD01 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn

MD01 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng…

Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn MD01Dòng Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn MD01 sử dụng LED SMD siêu sáng, sản phẩm được thiết kế tha..

Liên hệ
MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn

MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn…

MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn  Thông số kỹ thuật MD39 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Tròn  STT THÔNG SỐ 6w 12w ..

Liên hệ
MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Vuông

MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện…

MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Vuông Thông số kỹ thuật MD40 - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Tĩnh Điện Vuông STT THÔNG SỐ 6w 12w 18w 2..

Liên hệ
MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu

MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi…

MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD05 - Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn Đổi Màu STT ..

Liên hệ
MD106 - Đèn pha led

MD106 - Đèn pha…

MD106 - Đèn pha led Thông số kỹ thuật MD106 - Đèn pha led STT THÔNG SỐ 20w 30w 50w 100w 150w 200w 250w 2 Chất liệu t..

Liên hệ
MD68 - Rọi Ray Led COB

MD68 - Rọi Ray Led…

MD68 - Rọi Ray Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Rọi Ray Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 20W MD68 - Rọi Ray Led COB Điện Áp ..

Liên hệ
MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led COB

MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led…

MD68 - Mã 001- Rọi Ray Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 20W 30W M..

Liên hệ
MD61 - Rọi Ray Led

MD61 - Rọi Ray…

MD61 - Rọi Ray Led Thông số kỹ thuật MD61 - Rọi Ray Led STT THÔNG SỐ 3W 7W 12W 1 Điện Áp  85 – 265 V  85 &ndash..

Liên hệ

Sản Phẩm Mới

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
MD19 - Đèn Led Âm Trần COB

MD19 - Đèn Led Âm Trần…

MD19 - Đèn Led Âm Trần COB Thông số kỹ thuật MD19 - Đèn Led Âm Trần COB STT THÔNG SỐ 3w 7w 10w 15w 1 Lỗ Kho&eacut..

Liên hệ
ONDLG - Đen Led Ốp Nổi Sơn Đen Lục Giác

ONDLG - Đen Led Ốp Nổi Sơn Đen Lục…

ONDLG - Đen Led Ốp Nổi Sơn Đen Lục Giác Thông số kỹ thuật ONDLG - Đen Led Ốp Nổi Sơn Đen Lục Giác STT THÔNG SỐ 6w 12w 18w 24w 1 ..

Liên hệ
ONGLG - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Gỗ Lục Giác

ONGLG - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Gỗ Lục…

ONGLG - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Gỗ Lục Giác Thông số kỹ thuật ONGLG - Đèn Led Ốp Nổi Sơn Gỗ Lục Giác STT THÔNG SỐ 6w 12w 18w 24w ..

Liên hệ
MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Trắng Đổi Màu

MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền…

MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Trắng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Trắng Đổi Màu STT ..

Liên hệ
MD14 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Vàng Đổi Màu

MD14 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền…

MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Vàng Đổi Màu Thông số kỹ thuật MD13 - Đèn Led Âm Trần Nhôm Cao Cấp Viền Vàng Đổi Màu ..

Liên hệ
MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch

MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt…

MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch Thông số kỹ thuật MD21 - Đèn Led Âm Trần Mắt Ếch STT THÔNG SỐ 3w 7w 7w (4000K) 9w 12w ..

Liên hệ
MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led COB

MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led…

MD68 - Mã 001- Rọi Ray Led COB Thông số kỹ thuật MD68 - Mã 001 - Rọi Ray Led COB Tên sản phẩm THÔNG SỐ 7W 12W 20W 30W M..

Liên hệ
Ốp nổi COB siêu mỏng MD

Ốp nổi COB siêu mỏng…

Ốp nổi COB siêu mỏng MD Thông số kỹ thuật Ốp nổi COB siêu mỏng MD STT THÔNG SỐ 7w 10w 1 Kích cỡ 40x110 40x170 2..

Liên hệ
Tin tức nổi bật
Admin November 10, 2017

Nhiệt độ màu của ánh sáng – Yếu tố quyết định không gian chiếu sáng của riêng bạn

Tôi không biết chỗ này nên lắp đèn ánh sáng vàng hay ánh sáng trắng nhỉ? Tại sao lại dùng màu trung tính ở đây?… 2 trong số rất nhiều những câu hỏi mà NVC nhận được khi tư vấn cho khách hàng chọn mua đèn LED...
Xu hướng tìm kiếm: Nhiệt độ màu của ánh sáng
Lượt xem 416 Chi tiết

Đối tác